Strona Główna - Ekomel

Przewierty sterowane i przeciski
Województwo Pomorskie

przewierty horyzontalne, sterowane i przeciski
Województwo Pomorskie.

budowa sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych

Budowa oczyszczalni ścieków
i systemów uzdatniania wody

Roboty budowlane w zakresie

 • obiekty ochrony środowiska
 • kanalizacyjne
 • wodociągi
 • wysypiska
 • oczyszczalnie
 • stacje uzdatniania wody
 • obiekty sportowe
 • przewierty i przeciski

Hurtownia

 • materiały kanalizacyjne
 • materiały wodociągowe
 • materiały melioracyjne
 • rury przepustowe
 • geosyntetyki

Kontakt

 

Przedsiębiorstwo Robót

Melioracyjnych

i Ochrony Środowiska

Ekomel spółka z o.o.

ul. Angowicka 47

89-600 Chojnice

NIP: 555-10-07-667

REGON: 091253084

 

Mail: ekomel@ekomel.com.pl

fax. (52) 397 28 98

Centrala
Tel. (52) 397 40 51
PREZES
Tel. (52) 397 29 42

Ekomel

Przedsiębiorstwo w formie spółki z o.o. działa od 1 lutego 1996 r., a jest następcą prawnym Rejonowego Przedsiębiorstwa Melioracyjnego w Chojnicach, działającego od 1 lipca 1945 r.

Zakres prac (oferta)

 

 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gdańsku KRS-0000061281.

Kapitał zakładowy: 292.500 PLN