Ekologia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał wiele nagród gminom i miastom za najlepszą realizację zadań wykonanych przez Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o. zgłoszonych do

"Konkursu na zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich"

NAGRODY ZOSTAŁY PRZYZNANE

  • Urzędowi Gminy Konarzyny w województwie słupskim w wysokości 300 tysięcy złotych Warszawa
  • Urzędowi Miasta i Gminy Trzcianka w województwie pilskim w wysokości 200 tysięcy zł Warszawa
  • Urzędowi Miasta i Gminy Chojnice w województwie bydgoskim w wysokości 200 tysięcy zł Warszawa
  • Urzędowi Miasta i Gminy Czarne w województwie słupskim w wysokości 400 tysięcy zł Warszawa
  • Gminie Gostycyn w województwie kujawsko-pomorskim w wysokości 350 tysięcy złotych Warszawa
  • Miastu i Gminie Wieleń w województwie wielkopolskim w wysokości 400 tysięcy złotych Warszawa
  • Gminie Przechlewo w województwie pomorskim w wysokości 350 tysięcy złotych Warszawa
  • Miastu i Gminie Gołańcz w województwie wielkopolskim w wysokości 300 tysięcy złotych Warszawa
  • Gminom Tuchola, Kęsowo, Cekcyn w woj. kujawsko-pomorskim w wysokości 500 tys.zł Warszawa