• Przewierty sterowane i przeciski
  Województwo Pomorskie
 • przewierty horyzontalne, sterowane i przeciski
  Województwo Pomorskie.
 • Budowa oczyszczalni ścieków
  i systemów uzdatniania wody

Roboty budowlane w zakresie

 • obiekty ochrony środowiska
 • kanalizacyjne
 • wodociągi
 • wysypiska
 • oczyszczalnie
 • stacje uzdatniania wody
 • obiekty sportowe
 • przewierty i przeciski

Hurtownia

 • materiały kanalizacyjne
 • materiały wodociągowe
 • materiały melioracyjne
 • rury przepustowe
 • geosyntetyki

Ekomel

Przedsiębiorstwo w formie spółki z o.o. działa od 1 lutego 1996 r., a jest następcą prawnym Rejonowego Przedsiębiorstwa Melioracyjnego w Chojnicach, działającego od 1 lipca 1945 r.

Zakres prac (oferta)

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gdańsku KRS-0000061281.

Kapitał zakładowy: 292.500 PLN