O firmie

Przedsiębiorstwo w formie spółki z o.o. działa od 1 lutego 1996 r., a jest następcą prawnym Rejonowego Przedsiębiorstwa Melioracyjnego w Chojnicach, działającego od 1 lipca 1945 r.

Zmiana formy własności Przedsiębiorstwa nie spowodowała utraty bogatych doświadczeń załogi i kadry kierowniczej, a jedynie wzmocniła dyscyplinę organizacyjno-techniczną. Spółka dostosowuje swój profil działania do współczesnych potrzeb.

Spółka posiada doświadczenie w korzystaniu z programów pomocowych Unii Europejskiej.

W latach 2004 - 2007 złożyło wnioski o wsparcie z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

W ramach działania 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje, zrealizowano następujące projekty:

  1. Modernizacja parku maszynowego Spółki poprzez pozyskanie nowoczesnego sprzętu robót drogowo-budowlanych ( SPOWKP/2.3/1/22/439)

Kwota wydatków kwalifikowanych - 1 076 505,35

Kwota otrzymanego wsparcia - 538 252,67 zł.

Realizacja projektu umożliwiła przedsiębiorstwu nabycie nowoczesnego sprzętu do wykonywania robót drogowych i budowlanych, które dają możliwość prowadzenia robót w nowocześniejszej technologii. Celem realizacji projektu było osiągnięcie wzrostu konkurencyjności Przedsiębiorstwa w wyniku zastosowania innowacji procesowej i produktowej, której rezultatem jest wzrost jakości świadczonych usług oraz wprowadzenie do oferty nowej usługi polegającej na wykonaniu wykopów przy bezpośrednim sąsiedztwie różnego rodzaju przeszkód. Zlecenia realizowane są w krótszym okresie, a dzięki nabyciu nowoczesnych koparek wykopy wykonywane są z większą dokładnością. Ponadto Przedsiębiorstwo sprawniej realizuje projekty dotyczące wykonawstwa instalacji sanitarnej i wodociągowej na terenie zabudowanym.

  1. Pozyskanie wyposażenia umożliwiającego realizowanie robót w technologii przewiertu horyzontalnego (SPOWKP/2.3/4/22/2149)

Kwota wydatków kwalifikowalnych 1 577 871,65

Kwota otrzymanego wsparcia 788 935,82

W wyniku realizacji projektu przedsiębiorstwo nabyło urządzenia do prowadzenia robót w technologii przewiertu horyzontalnego.

Przewierty sterowane to nowoczesna technologia układania w otworze wiertniczym rur wodociągowych, gazowych i kanalizacyjnych. Metoda ta nie wymaga dostępu do powierzchni, pod którą prowadzone jest wiercenie. Zastosowanie tej metody redukuje do minimum ingerencję w istniejące środowisko naturalne.

Celem realizacji projektu było zwiększenie konkurencyjności Przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie oferty wykonywanych robót o wiercenie horyzontalne, skrócenie czasu realizacji robót dzięki zastąpieniu wykopu otwartego metodą wiercenia horyzontalnego, a także poprawę warunków BHP.

OBECNY POTENCJAŁ WYKONAWCZY

 

Doświadczona kadra inżynieryjno - techniczna to:

  • Inżynierowie z dziedziny melioracji, inżynierii sanitarnej i mechanicznej oraz ochrony środowiska.
  • Kadra mechaników, operatorów sprzętu ciężkiego i kierowców z odpowiednimi uprawnieniami.
  • Doświadczeni - układacze, monterzy, zbrojarze i betoniarze.

Przedsiębiorstwo posiada bogate wyposażenie w sprzęt do robót ziemnych i budowlanych w postaci:

Sprzętu kopiącego:

koparki koparko-ładowarki

33 szt.

osprzęt do wykopów liniowych

4 szt.

wiertnica horyzontalna (Φ 63 - 500mm)

2 szt.

autocysterna

1 szt.

spycharki gąsienicowe

2 szt.

samochody ciężarowe

9 szt.

Sprzętu pomocniczego:

samochody osobowo - towarowe

23 szt.

zagęszczarki spalinowe płytowe i stopowe

25 szt.

agregaty igłofiltrowe z osprzętem

7 kpl.

przecinarki do asfaltu

5 szt.

urządzenia do wykonywania przecisków (Φ 100 - 600 mm)

3 szt.

zgrzewarki do geomembran PEHD

2 szt.

zgrzewarka czołowa do rur PEHD

4 szt.

metalowe szalunki do obudowy głębokich wykopów typu "VERABOX" i "VARIO”

20 szt.

agregaty prądotwórcze, spawalnicze, piły spalinowe i inne

9 szt.

recykler do asfaltu

2 szt.

walec wibracyjny

1 szt.